Advertisement

ފްލައިމީގެ ތިންވަނަ ބޯޓު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީ އިން ގެންނަ ތިންވަނަ ބޯޓު މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

ފްލައިމީ އިން ގެނެސްފައި ވަނީ އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ ބޯޓެކެވެ. މިއީ އޭޓީއާރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ވައްތަރެވެ.

މުޅިން އާ މި ބޯޓު މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފައި ވަނީ، ފްރާންސްގައި ބޯޓު ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފަހު އެވެ.

ފްލައިމީ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މިއަދު ގެނައި ބޯޓުގައި 72 ގޮނޑި ހުންނައިރު، ކޮންމެ ގޮނޑި ބަރިއެއްގެ ދޭތެރޭގައި 29 އިންޗީގެ ޖާގަ ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮޕަރޭޓްކުރާ އެންމެ އާ ބޯޓު ކަމަށް ވެސް އެ އެއާލައިން އިން ބުންޏެވެ.

"މިއަދު އަލަށް ގެނައި ބޯޓު ވަރަށް އަވަހަށް އޮޕަރޭޝަންގައި ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ. އާ ބޯޓު ގެނެސް، އިތުރު މަންޒިލަތަކަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ ފްލައިމީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ޕްލޭންގެ މުހިންމު ބައެއް،" ވިލާ އެއާގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޝިދު ވިދާޅުވި ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އޭޓީއާރުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދި މުޅިން އާ ބޯޓެއް ފްލައިމީން ގެނެސްފައި ވާއިރު، އެ އެއާލައިން އިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް މި މަރުކާގެ ދެ ބޯޓު އޮޕަރޭޓްކޮށްފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ވިލާ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް އެޅި ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ވިލާ އެއާ އަށް ވެސް މާލީ ގޮތުން ކުރިމަތިވި ދަތިތަކާ ގުޅިގެން އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ އެ ދެ ބޯޓު ވަނީ އޭރު ރާއްޖޭން ފޮނުވާލާފަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން ފްލައިމީން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ އޭޓީއާރު 500-72 މަރުކާގެ ދެ ބޯޓެވެ.

ފްލައިމީ އިން އަންނަނީ މާލެ އިން ޑޮމެސްޓިކް އެހެން އެއާޕޯޓުތަކަށް ދަތުރުތައް ކުރަމުންނެވެ. އެ އެއާލައިނުން އުދުހޭ މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ވިލާ ކުންފުނިން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އދ. މާމިގިލީ އެއާޕޯޓާއި ބ. ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް ހިމެނެ އެވެ. އަދި ފްލައިޓް ލިބޭ ވަރަކުން، އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަަށް ވެސް އެ އެއާލައިނުން އުދުހެ އެވެ.

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީން ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ޓްވިން އޮޓާ 300 ސީރީޒްގެ ހަތަރު ބޯޓު ގެންނަން ވެސް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ފްލައިމީން ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓުގައި ހަދަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިމުމުންނެވެ. އެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top