Advertisement

ނ. މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހުޅުވައިފި

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ނ. މާފަރުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ ކުންފުނި ކަމަށްވާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް ލިމިޓެޑް (އައިއޭއެސް) އިން ހިންގާ މާފަރު އެއާޕޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އެވެ.

އަބޫ ދާބީ ފަންޑުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ މި އެއާޕޯޓްގައި އެއާބާސް އޭ330 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓް ޖެއްސޭ ވަރުގެ ރަންވޭއެއް އަޅާފައިވެ އެވެ. އެއީ 2200 މީޓަރު ދިގު އަދި 40 މީޓަރު ފުޅާ ރަންވޭ އެކެވެ.

މާފަރުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން 52 މިލިއަން ޑޮލަރު (801 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދިނުމަށް އަބޫ ދާބީ ފަންޑުން ނިންމި އެވެ. އެއީ އެއާޕޯޓުގެ އިތުރުން ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ވީއައިޕީ ޓާމިނަލެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން އޮޅުވާލައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގުމާ ގުޅިގެން، ސިޓީ ހޮޓަލާއި ވީއައިޕީ ޓާމިނަލް އުނިކޮށް، މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ގޮތުގައި 48 މިލިއަން ޑޮލަރު (740 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަމަޖެއްސި އެވެ.

މާލެ އިން މާފަރަށް ދިއުމަށް މިވަގުތު އެއްކޮޅު ޓިކެޓް މޯލްޑިވިއަން އިން ވިއްކަނީ 750ރ. އަށެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން މި އެއާޕޯޓަށް ދުވާލަކު ދަތުރެއް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން 20 މިނިޓުން ދެވޭ ހިސާބުގައި އެއާޕޯޓެއް އޮތުމަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެކެވެ. މި ސަރުކާރުން ވެސް ވަނީ އެ ސިޔާސަތު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފަ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top