Advertisement

ފްލައިޓެއް އެއާޕޯޓުން ނައްޓާލަނީ/ ފޮޓޯ: އޭވިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް

ވީއައިއޭގެ އާ ރެކޯޑެއް، އާދިއްތަ ދުވަހު 226 ރަންވޭ މޫވްމަންޓް

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ވޭލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ ރަންވޭ ރިކޯޑު އަދަދަކަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނީ އިންޓަނޭޝަނަލް 102 ފްލައިޓާއި ޑޮމެސްޓިކް 121 ފްލައިޓް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރަންވޭ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެޑް-ހޮކް ތިން ފްލައިޓާ އެކު، ޖުމްލަ 226 ރަންވޭ މޫވްމަންޓް އެ ދުވަހު ވަނީ ރެކޯޑް ކުރެވިފަ އެވެ.

މީގެ ކުރީގެ ރިކޯޑަކީ 219 ފްލައިޓް މޫވްމަންޓެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕީކް ސީޒަނާއި ސްކޫލް ޗުއްޓީއާ އެކުވެ، ވީއައިއޭ އަށް ވަނީ ވަރަށް ބާރުބޮޑުވެފަ އެވެ. މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖެ އަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ވެސް ޖައްސަ އެވެ.

މިދިޔަ މަހު އެއާޕޯޓުގެ ފްލައިޓް މޫވްމަންޓު ވަނީ 622 އަށް އަރާފަ އެވެ. އެއީ ސީޕްލޭން ދަތުރުތަކާ އެކުގަ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top