Advertisement

ޖަރުމަނުގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ޖަރުމަނުގައި މިހާތަނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް 22،672 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެ އޭގެ ތެރެއިން 86 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

މަރުވި މީހުންގެ އެވްރެޖް އުމުރަކީ 82 އަހަރެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 57 އިންސައްތަ އަކީ ފރިހެނުންނެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ އިންސައްތަ އަކީ 43 އެވެ.

ޖަރުމަނުގައި ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ވައިރަސް ފެތުރެމުން ދާތީ ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިން ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، އެކަކު އަނެކަކުގެ ދެމެދުގައި 1.5-2 މީޓަރުގެ ދުރުމިނެއް ބެހެއްޓުމަށާއި ގިނަ ގިނައިން އަތްދޮވުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

scroll to top