Advertisement

ސްޕެއިންގައި ވައިރަސް ޖެހުނު 13 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ސްޕެއިންގައި ކޮންޓްރޯލް ވުމެއްނެތި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން ދާއިރު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ 13.6 އިންސައްތަ އަކީ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންކަމަށް ސްޕެއިންގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ފެނާންޑޯ ސައިމަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައިމަން އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ސްޕެއިންގައި މިހާތަނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 39،673 އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 5،400 މީހުންނަކީ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

scroll to top