Advertisement

ގއ. އަތޮޅުގައި އަލަށް ހަދާ ޕުލްމަން މާމުޓާގެ ކުރެހުމެއް. މި ރިސޯޓު މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ހުޅުވާނެ.

ޖުލައިގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ފަށާއިރު އިތުރު ފީއެއް ނުނަގާނެ: މިނިސްޓްރީ

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު އަލުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ފަށާއިރު އިތުރު ފީއެއް ނުނަގާނެކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ރޭ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިނގިރޭސި ބަހުން ނެރުނު ކުރު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެއާއި އެކު އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ އާ ފީއެއް ނުނަގާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފަ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވެ އެވެ.

ނިއު ނޯމަލްގައި ޓޫރިޒަމް ހުޅުވާލަން ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ "މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން" ގެ ނަމުގައި ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. އެ ގައިޑްލައިންގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓްގައި އަލުން ފަތުރުވެރިކަން ފަށައިގަންނައިރު ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށް ވިސާ ފީ އެއްގެ އިތުރުން ބައެއް ފީތައް ނަގަން ހިމަނާފައިވާތީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން އަދި އިންވެސްޓަރުންވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އެ ޑަރަފްޓަށް ހިޔާލަށް ހުޅުވުމާއި އެކު އިންޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާކާރުން ހިޔާލު ދިނީ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން އެއްވެސް ފީއެއް ނުނެގުމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު "ނިއު ނޯމަލް" ގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވަންވާ އިރަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ގިނަ ޕީއާރުތަކެއް ރާވަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، ރާއްޖޭން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލައި ބޯޑަރު ބަންދުކުރީ މާޗް 27 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެއާ އެކު ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން ރާއްޖޭގެ އާމްދަނީ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top