Advertisement

ޖޫން 11 ގެ ނިޔަލަށް މީރާ އިން އާންމުންނަށް ހިދުމަތެއް ނުދޭނެ

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ޖޫން 11 ގެ ކުރިން ކައުންޓަރުތަކުން ހިދުމަތް ދޭން ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެންމެ ފުރަތަމަ އޮފީސް ހުޅުވާ ދުވަހަށް ޓެކްސްތަކުގެ އާ ސުންގަޑި ހަމަވާ ގޮތަށް ނުހަދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި، މިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ވަނީ ލޮކްޑައުންކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން ވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު ވަނީ ލުއިތަކަކާ އެކު އަންނަ މަހުގެ 11 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ލުއިތަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މި ދެ ހަފްތާގައި ތިން ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 1:00 އަށް ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ހުއްދަ ދެއްވާފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އާންމުންނަށް ދޭ އެއްވެސް ހިދުމަތެއް ނުދޭނެ އެވެ.

މީރާ ވެސް މިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާފައި ނުވާއިރު، މީރާ އިން ރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ޖޫން 11 ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު އޮފީސްތަކަށް އާންމުން ގޮސްގެން އެއްވެސް ހިދުމަތެއް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ނުވާތީ، އެ މުއްދަތުގައި މީރާގެ ކައުންޓަރުތަކުން ވެސް އެއްވެސް ހިދުމަތެއް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

މީރާ އިން ބުނީ، ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ޓެކްސްތަކެއްގެ ސުންގަޑިތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ހުރިހާ ސުންގަޑިތަކުގެ އާ ސުންގަޑިއަކީ ބަންދަށް ފަހު އޮފީސް ހުޅުވާ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުގައި ވެއްޖެ ނަމަ، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރުމަށާއި އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމާއެކު ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެ ކަމަށެވެ.

"ސުންގަޑި ކަނޑައަޅާނީ މި މުއްދަތުގައި ފާއިތުވެފައިވާ ހުރިހާ ސުންގަޑިއެއްގެ އާ ސުންގަޑިއަކީ އޮފީސް ހުޅުވާ ދުވަސް ކަމުގައި ނުވާނެ ގޮތަކަށެވެ،" މީރާގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

މީރާ އިން ބުނީ މި މުއްދަތުގައި އެ އޮތޯރިޓީ ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތް ނުދެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް، މީރާގެ ގިނަ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލިބެމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ހިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ކުރުމަށް މީރާ އިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top