Advertisement

މީރާގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޓެކްސްއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު މީހަކަށް ދެނީ. މީރާއަށް ޖަމާކުރި އާމްދަނީ ވަނީ އިތުރުވެފައި. ފޮޓޯ: މީރާ

ބީޕީޓީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މީރާ އިން އެހީތެރިވަނީ

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

މިދިޔަ އަހަރުގެ ބީޕީޓީ ބަޔާނާއި މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަންނަ މަހު ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައި އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

މީރާ އިން ރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާތީ، މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އޮންލައިން ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

މީރާ އިން ވަނީ އަހަރަކު 5 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި 10 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެގޮތުން، މީރާގެ ނަންބަރު 9821415 އަށް ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް މެސެޖްކުރަން ނުވަތަ މީރާ އަށް މެއިލްކުރުމަށް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.
މީރާ އިން އަންނަނީ މި ލޮކްޑައުން ހާލަތުގަ އާއި 'ނިއު ނޯމަލް' ހާލަތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް އިންތިޒާމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ޓެކްސް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ 571 ފަރާތަކަށް ޓެކްސް މައާފުކޮށްދީފައިވާއިރު، ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި ހުށަހެޅި 182 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް އެޕްލިކޭޝަންގެ ތެރެއިން 177 ފަރާތަކަށް އެކަން ކޮށްދީފައިވެ އެވެ.

ޓެކްސް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ޖޫރިމަނާ މައާފުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުތައް ވެސް މީރާ އިން ވަނީ ހަމަޖައްސައިދީފަ އެވެ. މިގޮތުން، މިހާތަނަށް 74 ފަރާތަކަށް އިންސްޓޯލްމެންޓް ޕްލޭން ހަމަޖައްސައިދީފައިވެ އެވެ. އަދި ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓުގެ އާއްމުކޮށް ދައްކަން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ ކުޑަ އަދަދެއް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް މިހާރު ހަމަޖައްސައި ދީ، ބަހާލެވޭ މުއްދަތުވެސް އިތުރުކޮށްދީފައިވެ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top