Advertisement

ރިސޯޓް ހަދަން އާ ރަށްތަކެއް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ބިޑަށް ލަނީ

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ރާއްޖޭގެ އިތުރު ރަށްތަށް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ވިިދާޅުވީ މިއަހަރު ފަހުކޮޅު އަދި އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު އާ ރަށްތައް ބިޑަށް ލާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށާއި ލ އަތޮޅު، ފ. އަތޮޅު އަދި ތ އަތޮޅު ފަދަ ސަރަހައްދުތަކުން ކަނޑައެޅި ރަށްތައް ބިޑަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އާ ރަށްތައް ނެރޭނީ މާކެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

"މިކަން އަލުން ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، މިއަހަރު ފަހުކޮޅު އަދި މިއަންނަ އަހަރުތެރޭ ބައި ބަޔައް އޯޕަން ބިޑަށް ރަށްތައް ލުމަށް ސަރުކާރުން ވިސްވިސްނުން އެބަ އޮތް،" މިނިސްޓަރު އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ރައީސް އޮފީހާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ރަށްތައް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ކުރިމަތިވީ، ރަށްތައް އިއުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ރިސޯޓް އޮޕްރޭޓް ކުރެ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top