Advertisement

800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން ނިންމައިފި

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އެސްޓީއޯ މޯލްޑިވްސް ސިންގަޕޫރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަ އަލުން ރިވިއު ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

އޭސީސީން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެސްޓީއޯ މޯލްޑިވްސް ސިންގަޕޫރު ލިިމިޓެޑުން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއެއްގެ މައްސައަކީ 2011 ވަނަ އަހަރު އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަހުގީގު ކުރަން ފެށި މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، 8 މޭ 2018 ވަނަ ދުވަހު، އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރަށް މައުލޫމާތު ނެތުމުން މައްސަލަ ފައިލް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭސީސިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އެއީ އޭސީސީގެ މިދިޔަ ދައުރުގަ އެވެ.

"މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ރިވިއު ކުރަން ނިންމާފައިވާކަން މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ،" އޭސީސީއިން އާއްމު ކުރި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެސްޓީއޯ މޯލްޑިވްސް ސިންގަޕޫރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު މެދުވެރިކޮށް 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ބޭރުގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފަ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top