Advertisement

ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުޅުވޭނީ ފަތިހު 5 އިން ރޭގަނޑު 10 އަށް

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ހިންގާ ސައިހޮޓާ، ކެންޓީން، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފެޓީރިއާ ފަދަ ތަންތަން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިއަކީ، ފަތިހު 5:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް ކަމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް މިއަދުން ފެށިގެން އަނެއްކާވެސް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދޭން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އެގޮތުން، ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ހިދުމަތް ދިނުން ހިމެނެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ދެވެނީ ހަމައެކަނި ޑެލިވަރީ އަދި ޓޭކްއަވޭގެ ހިދުމަތެވެ.

އިކޮނޮޮމިކް މިނިސްޓްރީން ރޭ ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި، މިހާތަނަށް އަމަލުކުރަމުން އައި އުސޫލަށް، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ލުއި ދިނުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، 1 ޖުލައި 2020 އިން ފެށިގެން، މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ހިންގާ، ސައިހޮޓާ، ކެންޓީން، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފެޓީރިއާ ފަދަ ތަންތަން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ހިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށެެވެ. އެގޮތުން، ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިއަކީ، ފަތިހު 5:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް ކަމަށެވެ.

"ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން، ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރައްވަން ވާނެ އެވެ. ވީމާ، މި އިއުލާނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތަކުގައި، އިތުރު ހުއްދައެއް ނުނަގައި ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ،" އިއުލާނުގައިވެ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top