Advertisement

އެއާބަސްއިން 15،000 ވަޒީފާ އުވާލަނީ

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ކޮރޯނާވައިރަހާއި އެކު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް އެރި ލޮޅުމާއި އެކު އެއާބަސްގެ ކުރިމަގާއި މެދު ސުވާލުއުފެއްދިއްޖެ ކަމަށްނުވެ އެ ކުންފުނީގެ 15،000 ވަޒީފާ އުވާލަން ނިންމި ކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއަރޯސްޕޭސް ގްރޫޕުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޖާމަނީގައި 5100، ފްރާންސްގައި 5000، ސްޕެއިންގައި 900، ޔޫކޭގައި 1700، އަދި އެހެން ހިސާބުތަކުން އިތުރު 1300 ވަޒީފާއާއި އެކު ޖުމްލަ އުވާލާ ވަޒީފާތަކުގެ އަދަދު 14،000 އަށް އަރަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖާމަނީގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ ޕްރިއަމް އެއަރޯޓެކް އިން ވަނީ 900 ވަޒީފާ އުވާލަން އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

-ރޮއިޓާސް

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top