Advertisement

ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ ޕައިލެޓުން ވަޒީފާގެ ޑީލް ގަބޫލުކޮށް ވޯޓު ދީފި

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ ޕައިލެޓުންގެ މުސާރަ 20 އިންސައްތަ އަށް ކުޑަކޮށް، 270 ވަޒީފާ އުވާލުމުގެ ޑިލް ގަބޫލުކުރަން ނިންމާ، ވޯޓު ދީފި ކަމަށް ޕައިލެޓް އެސޯސިއޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ބަލްޕާ އިން ބުނެފި އެވެ.

މި ޑީލް ގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ބޮޑު "ވަޒީފާ އިން ވަކިކކުރުމަށް ފަހު ފަހުން ވަޒީފާދޭ" ސްކީމަށް އަމަލެއް ނުކުރާނެ އެވެ.

މުސާރައިން އުނި ކުރާ 20 އިންސައްތަ އަހަރެއްހާ ދުވަސްތެރޭ އަށް އިންސައްތަ އަށް ދަށްވެ ދެ އަހަރު ތެރޭ ސުމަކަށް ދާނެ ކަމަށް އެވެ.

ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި 87 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލާފައި ވާއިރު 85 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލާފައިވަނީ މި ޑީލް ގަބޫލުކުރާ ގޮތަށެވެ.

"ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި އަހަރެމެމްގެ ބައިވެރިން ނިންމާފައި މިވަނީ މުހިއްމު ނިންމުމެއް. އެހެން ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަގާމު ގެއްލުނަ ނުދީ ދަމަހައްޓަން ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އެއްބަހެއް ނުކުރެވުނު." ބަލްޕާގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ބްރަޔަން ސްޓްރަޓަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ އެއާލައިން ދިމާވެފައިވަނީ ދަތި ދަނޑިވަޅެއް ކަމަށާއި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ވިޔަފާރީގެ ލެވެލްއާއި ހަމަޔަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 2023 ގައި ކަމަށެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް ޕެންޑެމިކްގެ ނޭދެވޭ އަސަރާއި އެކީ އެ އެއާލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ 12،000 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ އިރު 1،255 ޕައިލެޓުންގެ ވަޒީފާވެސް ވަނީ ނާޒުކު ހާލަތެއްގަ އެވެ.

-ބީބީސީ

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

scroll to top