Advertisement

މާކް ޒަކަބާގްގެ މުއްސަނދިކަމުގެ އަގު 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް!

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ތިބި އެންމެ މުއްސަނދި މީހުންގެ ކްލަބްގައި މާކް ޒަކަބާގް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފޭސްބުކްގެ ސީއީއޯ ޒަކަބާގްއަށް މިވަނީ ސެންޓިބިލިއަނަރެއްގެ ލަގަބު ލިބިފަ އެވެ. ސެންޓިބިލިއަނަރުންނޭ ކިޔަނީ މިލްލިއްޔާތުގައި 100 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނަ މީހުންނަށެވެ.

ޒަކަބާގްއަށް މި ކާމިޔާބީ ލިބިފައި މިވަނީ ފޭސްބުކްގެ ހިއްސާތައް އިތުރުވެގެންދިއުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޒަކަބާގް ފިޔަވާ އަމިއްލަ މިލްކިއްޔާތުގައި މިހާ ގިނަ ފައިސާ ހުރި އަނެއް ދެމީހުންނަކީ އެމެޒަންގެ ބޮސް ޖެފް ބެޒޮސް އާއި މައިކްރޮސޮފްޓުގެ ބާނީ، ބިލް ގޭޓްސް އެވެ.

ފޭސްބުކް ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ޒަކަބާގް އާއި އޭނާގެ އެކުވެރިޔަކު ކުރި މަސައްކަތުން، ހާވާޑްގައި ހުރި އޭނާގެ ޑޯމް ކޮޓަރިންނެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ޒަކަބާގްގެ އެންމެ ބޮޑު އެސެޓް އަކީ އެ ކުންފުނީގައި އޮންނަ އޭނާގެ 13 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކަމަށް ބްލޫމްބާގް ބިލިއަނާސް އިންޑެކްސް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެ އެވެ.

36 އަހަރުގެ ޒަކަބާގްއަކީ ފޭސްބުކްގެ ޗެއާމަންގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނީގެ ކޮންޓްރޯލިން ހިއްސާދާރެވެ.

ޒަކަބާގްގެ އަގު އުފުލިފައިމިވަނީ ފޭސްބުކްގެ ސްޓޮކްތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހު 6.5 އިންސައްތަ އަށް އަރާފައިވާތީ އެވެ. އޭގެ އެއްދުވަސް ކުރިން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ޓިކްޓޮކް އާއި އެއްގޮތް ރީލްސް ކިޔާ ފީޗާއެއް އިންސްޓަގްރާމަށް ދޫކޮށްފަ އެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފޭސްބުކާއި އެ ކުންފުނީގެ އެހެން ޕްލެޓްފޯމްތައް ކަމަށްވާ ވަޓްސްއެޕްއަދި އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 3 ބިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

-ސީއެންއެން

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top