Advertisement

އިސްރާއީލް އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓް ބާއްވައިފި

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

އިސްރާއީލް އާއި ޔޫއޭއީ އާއި ދެމެދު ކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓު، އެމެރިކާ އަދި އިޒްރާއީލްގެ އޮފިޝަލުންނާއި އެކު އަބޫ ދާބީގައި ޖައްސައިފި އެވެ.

މި ފްލައިޓް ބޭއްވުމަކީ އެ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އޮގަސްޓު 13 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާނުކުރެވުނު ތާރީހީ ބައިލެޓެރަލް ގުޅުމާއި އެކު ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަމެކެވެ.

މި ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި ވަފުދުގައި އިސްކޮށް ހުރީ ވައިޓް ހައުސްގެ ސީނިއާ އެޑްވައިޒަރެއް ކަމަށްވާ ޖަރެޑް ކުޝްނާއެވެ. އޭާގެ އިތުރުން ދެން އެ ވަފުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަތީ ޔޫއެސްގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިސާ އޮބާޓް އޯ ބްރަޔަން އާއި އިސްރާއީލްގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒާ ކަމަށްވާ މެއާ ބެން-ޝައްބަތެވެ.

"އަހަރެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޔޫއޭއީގެ އެގްރިމެންޓްގައި މުޅ މެދުއިރުމަތީގެ މަސްރަހު ބަދަލުކޮށްލެވޭނެ ބާރު އެބަހުރި. މިތާ މިވީ ގޮތަކީ ބޮޑު ލީޑަރުން ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތީގެ ސްކްރިޕްޓް ލިޔަން ފެށުން،" އެއާޕޯޓުގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަމުން ކުޝްނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ވަފުދަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން އޫއޭއީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފޮރިން އެފެއާސް އަންވަރް ގަރްގަޝް އާއި އެމިރޭޓީ އިތުރު އޮފިޝަލުން ވަނީ އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އޯ ބްރަޔަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޔޫއޭއީ އާއި އިސްރާއީލްގެ ޑީލް އަކީ ފާއިރުވެދިޔަ 25 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މެދުއިރުމަޓިގައި ސުލްހަ ގާއިމު ކުރުމަށް އެޅުނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

-އަލް އަރަބިޔާ

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

scroll to top