Advertisement

އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ 35 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، އާމްދަނީ 66 ޕަސެންޓް ދަށް

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގު މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު 35 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ 66 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން އިއްޔެ އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އިމްޕޯޓް 35 ޕަސެންޓަށް ދަށްވިއިރު އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގު ވެސް ވަނީ ދެ ޕަސެންޓް ދަށްވެފަ އެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރިއިރު މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ކަމަށެވެ.

އެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 102 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު 297 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top