މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 217 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ) މޯލްޑިވްސް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އިން ބުނެފި އެވެ.

މީރާއިން މިއަދު އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުގައި ވާގޮތުން އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ޑޮލަރުން ލިބުނީ 217 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައި ވަނީ 193 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވެ އެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ލިބުނީ 246 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރު ވަމުން އަންނައިރު ރާއްޖެ އިމްޕޯޓަށް އާއްމު ގޮތެއްގައި 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަ ކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ދުވަސްވަރު އިމްޕޯޓު ދަށްވެފައިވުމުން ރާއްޖޭން ބޭރު ކުރާ ޑޮލަރުގެ ނިސްބަތް އެވްރެކޮށް ދަށްވާނެ އެވެ.

އިމްޕޯޓަށް އިންތިހާ އަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ގައުމަކަށް ރާއްޖެވުމުން ޑޮލަރަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ބޮޑެވެ. އެހެންވެ އިގްތިސޯދު ހީނަރުވުމާއެކު ޑޮލަރުގެ ބްލެކް މާކެޓު ބޮޑުވެ އެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ކުރަން ފަށަ އެވެ.