ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ޑެވޮންޑޭލް ކިރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓް، އެސްޓިއޯ ސުޕަމާޓް ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯގެ ސަރަހައްދީ ފިހާރަތަކުގައި ކަމަށެވެ.

އެ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން އެއްހާސް ރުފިޔާގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި ޕްރޮމޯޝަން ނިމުމުން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް، އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓުން ވިއްކާ ތަކެތީގެ ހާއްސަ ގިފްޓް ހެމްޕާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯއިން ވަނީ މި ޕްރޮމޯޝަނަށް ހާއްސަކޮށް، ޑެވޮންޑޭލް ފުލްކްރީމް ޕެކެޓް ވިއްކަމުން އައި އަގުވެސް ހެޔޮ ކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި ފުލް ކްރީމް އެއް ލީޓަރުގެ ޕެކެޓެއް 23 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު، 40 ރުފިޔާއަށް ދެ ޕެކެޓް ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.