Advertisement

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިހާރު ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހަށް ސްރީލަންކާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން.

scroll to top