Advertisement

ޑިސެމްބަރު މަހު 214،776 މީހަކު ރާއްޖެ އެތެރެވި، ފުރީ 194،044 މީހުން

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު 214،776 މީހަކު ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާއިރު، 194،044 މީހަކު ރާއްޖެ އިން ފުރާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން، މިދިޔަ

22 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top