Advertisement

ވީއައިއޭގެ އާ ޓާމިނަލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ އާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕެސެންޖަރު ޓާމިނަލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ވީއައިއޭ ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން އިއްޔެ

ސެޕްޓެމްބަރ 11, 2019

ދުނިޔެ

scroll to top