Advertisement

ދެ އަހަރަށްފަހު ފްލައި ޑުބާއީގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ދުބާއީގެ ބަޖެޓް އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ، ފްލައި ޑުބާއީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އަލުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ. އެ އެއާލައިނުން ހަފުތާއަކު ހަތަރު ފްލައިޓް ރާއްޖެއަށް އެ އެއާލައިނުން

އޮކްޓޫބަރ 28, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top