Advertisement

މޯލްޑިވިއަން އިން އޮންލައިން ޗެކިންގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އިން އޮންލައިން ޗެކްއިންގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ގައުމީ އެއާލައިން އިން ބުނީ، ޑޮމެސްޓިކް ދަތުރުތަކުގައި ފުރުމުގެ 12 ގަޑިއިރު ކުރިން އޮންލައިން ޗެކިން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށާއި ޗެކިން

މޭ 13, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top