Advertisement

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ހިދުމަތް ހއ. ކެލާ އަދި ބާރަށަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ހިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހއ. ކެލާ އަދި އެ އަތޮޅު ބާރަށުގައި ސެލްފް ސާވިސް

11 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top