Advertisement

ބީއެމްއެލް އަށް އާ ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރަކާއި އިސްލާމިކް ބޭންކިން ޑިރެކްޓަރެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އާ ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ގެރީ ލޯޓަން އަދި އިސްލާމިކް ބޭންކިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ސުރީ ހާނިމް މުހައްމަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލްއާ

ޖެނުއަރީ 12, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top