Advertisement

ވަގުތުން ވަގުތަށް ފައިސާގެ މުއާލަތްކުރެވޭ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރަން ބަޔަކަށް ދީފި

ވަގުތުން ވަގުތަށް ފައިސާ ފޮނުވޭ އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރަން އެމްއެމްއޭ އިން ޓިއޭޓޯ ލެޓްވިއާ އެސްއައިއޭ ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނިގޮތުގައި

6 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top