Advertisement

އެސްޓީއޯއަށް މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

އެސްޓީއޯއަށް މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިއްޖެ އެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތެލާއި ގޭސް، ބޭހާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ވިއްކާ ކުންފުނިން މިއަދު

6 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top