Advertisement

އާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް އުރީދޫގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލެވޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިހާބު ކުރާ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. މި ފުރުސަތު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާލާފައި ވަނީ

19 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top