Advertisement

އުރީދޫގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް، ސުޕަނެޓް ވިލިމާލެ އަށް

100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ވިލިމާލެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. "އުރީދޫގެ ތަސައްވަރާ އެއްގޮތުގެ މަތިން ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް

އޮކްޓޫބަރ 17, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top