Advertisement

އެސްޓީއޯއަށް މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

އެސްޓީއޯއަށް މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިއްޖެ އެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތެލާއި ގޭސް، ބޭހާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ވިއްކާ ކުންފުނިން މިއަދު

އޮކްޓޫބަރ 21, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top