Advertisement

ދިރާގުން އީސިމްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން "އީސިމް" ގެ ހިދުމަތް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މި ތައާރަފް ކުރެވިގެންދިޔަ އީސިމް

ޖެނުއަރީ 13, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top