Advertisement

ދިރާގު "މަމެން"ގެ ވާހަކަ އާއިލާ އާއި ރަށްޓެހިން ކައިރި ބުނެލައިގެން ހިލޭ ޑޭޓާ

ދިރާގު މަމެންގައި "މަމެން ރިފެރަލް" ފީޗާއާ އެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭނެ ގޮތް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. "މަމެން ރިފެރަލް" ފީޗާ މެދުވެރިކޮށް މިހާރު މަމެން ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމަރުން އާއިލާ

އޮގަސްޓު 6, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top