Advertisement

ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ފްލައިޓެއް

އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތިބި ދެވެހިން މާލެ ގެންނަން ހާއްސަ ފްލައިޓެއް ބޭއްވުމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ނިންމައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި،

12 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top