Advertisement

ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ހަދާ އާ ކާގޯ ކޮމްޕެލްކްސްގެ ބަނދަރު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ވީއައިއޭ ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު

3 މިނެޓު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top