Advertisement

ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުން ވެސް އެޗްޑީސީގެ ފައިދާ 68 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ހަރަދުތައް އިންތިހާއަށް ކުޑަކުރުމުން ވެސް، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ސާފު ފައިދާ 68 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ހުޅުމާލެ ތަރައްގީކޮށް ހިންގާ ކުންފުންޏަށް

ޖުލައި 18, 2019

ދުނިޔެ

scroll to top