Advertisement

އަޚުއްވަތު: ރިބާ އާ ނުލައި ފަޤީރުންނަށް ލޯނު

2001 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑރ އަމްޖަދު ސާގިބް އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިންތަކަކާއެކު، ހުވަފަތްވެފައިވާ ފަޤީރު އަންހެނަކަށް، އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިން ގާތްގަނޑަކަށް 100 ޔޫއެސްޑޮލަރަށްވާ ޕާކިސްތާނުގެ ފައިސާއިން އިންޓަރެސްޓު ނުހިމެނޭގޮތަށް

ޖެނުއަރީ 17, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top