Advertisement

ކޮވިޑް-19: ހުއްޓިފައިވާ އިގްތިސާދު އަލުން ހުޅުވުމަށް ޖަރުމަނުގެ ޕްލޭން

ޕެންޑެމިކްއެއްގެ ސަބަބުން ހުއްޓިފައި ނުވަތަ އެއްކޮށް އިނދަޖެހިފައިވާ އިގްތިސާދެއް ހުޅުވަން ވާނީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކުގައެވެ. މިއާއިއެކު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުއްޓުމެއްނެތި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދިޔަ ނަމަވެސް ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން

13 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top