Advertisement

އުރީދޫގެ އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް "މޫލީ" ކާމިޔާބު އެއް އަހަރު ފާހަގަކޮށްފި

އުރީދޫގެ އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް މޫލީ، ކަސްޓަމަރުންގެ ހިދުމަތުގައި ކާމިޔާބު އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތު މޫލީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޭޖްތަކުގައި އިއްޔެ ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖެ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް،

އޮގަސްޓު 8, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top