Advertisement

ޖަރުމަނުގެ ލުފްތާންސާގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި، ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ޔޫރަޕްގެ ފިނި މޫސުމާ ދިމާކޮށް ޖަރުމަނުގެ ލުފްތަންސާ އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ. ލުފްތަންސާ އިން މާލެއާ ފްރެންކްފަޓާ ދެމެދު އިއްޔެ ދަތުރުތައް ފެށިއިރު، އެ އެއާލައިނުން ހަފުތާއަކު

7 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top