Advertisement

ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ޔޫރަޕްގެ އާ ސަރަހައްދަކަށް

ނޯޑިކް ގައުމުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 12 އިން 15 އަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ހަރަކާތްތަކުގައި ނޯޑިކްގެ ހަތަރު ގުއުމެއް ހިމެނޭ

8 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top