Advertisement

ޔުނިވާސަލްގެ "ޑިސްކަވާ ހޮސްޕިޓާލިޓީ" ޕްރޮގްރާމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވިލާ ކޮލެޖާއި ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން ހިންގާ "ޑިސްކަވާ ހޮސްޕިޓާލިޓީ" ޕްރޮގްރާމްގެ މި އަހަރުގެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި އަހަރުގެ ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި

18 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top