Advertisement

ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސައުދީން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ދަށަށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި ކަމަށްވާ އަރަމްކޯގެ މައި ދެ ކާރުހާނާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކަކާ ގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ

15 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top