Advertisement

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ވަޑައިގަތްކަން ޔަގީންވިތާ 21 ވަނައަށްވީ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް، ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުފުޅުން 84 އަހަރުގެ މުކަރްޖީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ ސިނކުޑީގައި

ސެޕްޓެމްބަރ 1, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top