Advertisement

ވާޖިން އެޓްލާންޓިކް އެއާލައިންސް ބަނގުރޫޓު ވެއްޖެ!

ވާޖިން އެޓްލާންޓިކުން އެމެރިކާގައި ބަނގުރޫޓުވާން ހުށައެޅުމުން އަނެއްކާވެސް އެއާލައިން ސިނާއަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ. އެ އެއާލައިން އިން އެދިފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ބެންކްރަޕްސީ ކޯޑުގެ ޗެޕްޓާ 15ގެ ދަށުން

އޮގަސްޓު 8, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top