Advertisement

ކޮވިޑް-19: ޕެރިހުގައި ދުވާލު ކަސްރަތު ކުރުން މަނާކޮށްފި

ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ދުވާލުގެ ވަކިގަޑިއަކު ބޭރުގައި ކަސްރަތުކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ. މި އާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ބޭރުގައި ކަސްރަތުކުރުން

12 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top