Advertisement

ފޯއެވަރ 21 ބަނގުރޫޓުވެއްޖެ

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

މިފަހަކަށް އައިސް މައްސަލަތަކާ ދިމާވެފައިވާ ފެޝަން ރީޓެއިލަރ ފޯއެވަރ 21 މިހާރު ވަނީ ޗެޕްޓަރ 11 ބެންކްރަޕްސީ ވެފައިވާ ކަމަށް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު (ސެޕްޓެމްބަރ 29) ހުށަހަޅާފައެވެ. އެއާއެކު އެ ކުންފުނި ވެފައިވަނީ، އީ-ކޮމާސް ގެ ތެރެއިން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން ބަނގުރޫޓުވެގެންދާ އެތަކެއް ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

2017 އިން ފެށިގެން ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިކުރާ އެމެރިކާގެ 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނި ވަނީ ބަނގުރޫޓުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، Sears އާއި Toys ‘R’ U ހިމެނެއެވެ. މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، އެމޭޒަން ފަދަ އޮންލައިން ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިތަކުން މުދާ ގަންނަ މީހުން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގިނަވަމުން ދިއުމެވެ.

ފޯއެވަރ 21 އިން ބުނީ އޭޝިޔާ އާއި ޔޫރަޕް ގައި ހުރި އެ ކުންފުނީގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބްރާންޗްތައް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު މެކްސިކޯ އާއި ލެޓިން އެމެރިކާ ގައި ހިންގާ އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

1984 ގައި އުފެއްދި މި ކުންފުނީގެ 815 ފިހާރަ ދުނިޔޭގެ 57 ގައި ހުރެއެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ، ޖަޕާނުގައި ހިންގާ އެ ކުންފުނީގެ 14 ފިހާރަ ބަންދުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ފޯއެވަރ 21 ކުންފުނީގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 1 ބިލިޔަނާއި 10 ބިލިޔަނާ ދެމެދުގެ މުދާ ހުރި ކަމަށް ބެންކްރްޕްސީ އަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ.

ބަނގުރޫޓުވީ އިރު މީގެ ކުރިން އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ޖޭޕީ މޯގަން ޗޭސް ބޭންކް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކި ފަރާތްތަކުން 275 މިލިޔަން ޑޮލަރު ގެ ފަންޑު ލިބިފައި ވެއެވެ.

މި ފަންޑުތަކާއެކު އާދައިގެ ގޮތަކަށް އެމީހުންގެ މައިގަނޑު އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ފޯކަސްކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ގަސްތުކުރާ ކަމަށް ފޮއެވަރ 21 އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top