Advertisement

ވީއައިއޭގައި ކޯސްޓާ ކޮފީގެ އިތުރު އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައިފި

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި މަޝްހޫރު ކޯސްޓަ ކޮފީގެ އިތުރު އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

ކޯސްޓާ ކޮފީގެ އައުޓްލެޓް ކުރިން ހުންނަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާމިނަލްގެ ޑިޕާޗާ ގޭޓްތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގަ އާއި އެއާޕޯޓްގެ ވޯޓާ ފްރަންޓް އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިިފިލާގަ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އެއާޕޯޓްގެ ވޯޓާ ފްރަންޓް އިމާރާތުގެ ތިރީގައި ވެސް މިހާރު ވަނީ ކޯސްޓާ ކޮފީގެ ކިއޮސްކެއް ހުޅުވާފަ އެވެ.

ކޯސްޓާ ކޮފީ އަކީ ދުނިޔޭގެ މަގްބޫލް، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކޮފީ ޗެއިން އެކެވެ.

އެއާޕޯޓަށް މީހުން އާއްމުކޮށް ފައިބާ ސަރަހައްދުގައި، ދެ ބުރިއަށް ހަދާފައިވާ ގާތްގަނޑަކަށް 14،000 އަކަފޫޓުގެ ބޮޑު ވޯޓާ ފްރަންޓް އިމާރާތުގައި ގިނަ ބްރޭންޑްތަކެއް ހުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޭއެފްސީ އާއި ހާވެސްޓް މާކެޓްގެ އިތުރުން، ސީކްރެޓް ރެސިޕީ ހިމެނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ތައިލެންޑްގެ މައިނަ ފުޑްސް އިން ވެސް ވީއައިއޭގައި ގިނަ ބްރޭންޑްތަކެއްގެ އައުޓްލެޓް ހިންގަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ބާގާ ކިންގް، ކޮފީ ކްލަބް، ތައި އެކްސްޕްރެސް، ޕިއްޒާ އެކްސްޕްރެސް އަދި ޑެއިރީ ކުއީން ހިމެނެ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top