Advertisement

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 21.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 21.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭގެ ޕެކޭޖެއް ފޯރުކޮށްދީޕި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަލުން ހުޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ޖަޕާނުން މި ފޯރުކޮށްދިން އެހީގެ ޕެކޭޖުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އޭގެ ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި އެހީގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުޅާކޮށް، އިގްތިސާދީ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކާއި އާ ވިސްނުންތައް ކުރިއަށް ނެރުމަށް ވެސް އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި އެހީ ހަމަޖެހިފައި ވަނީ، ޔޫއެންޑީޕީ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

"މި އެހީގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ހާއްސަ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ސަރުކާރުގެ ދެމެދު އަންނަނީ މަޝްވަރާކުރެވެމުންނެވެ،" މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ޖަޕާނުން ވަނީ މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވެސް ރާއްޖެ އަށް އެހީ ދީފަ އެވެ. އެއީ، ޔުނިސެފް މެދުވެރިކޮށް 5.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ރެޑް ކްރެސެންޓަށް 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top