Advertisement

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ނިމެން ކައިރިވެސް ނުވޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ކޮރޯނާވައިރަސް ޕެންޑެމިކް ނިމެން ކައިރިވެސް ނުވާކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ ޗީފް ޓެޑްރޮސް އެދެނޮމް ގެބްރިއޭސަސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޓެޑްރޮސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނޮވެލް ރެސްޕިރޭޓަރީ އިންފެކްޝަނެއްގެ މައުލޫމާތު ޗައިނާއިން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއި ހިއްސާކުރިތާ 6 މަސްދުވަސް އެފައިވާ އިރު މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއިން އެ އިންފެކްޝަން ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 10 މިލިއަނަށް އަރާފައިވާ އިރު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5 ލައްކައަށް އަރަ އެވެ.

"ގިނަ މީހުން އަދިވެސް ތިބީ ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައި، ވައިރަސް އަދިވެސް ފެތުރުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތް،" ޓެޑްރޮސް ވިދާޅުވި އެވެ. "އަހަރެމެން އެންމެން ވެސް ބޭނުންވަނީ މިކަން އަވަހަށް ނިމެން. އަހަރެމެން އެންމެންވެސް ބޭނުންވަނީ ކުރީގެ ދިރިއުޅުމަށް އަނބުރާދާން. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ އެ ދުވަސް އަދި ކައިރިވެސް ނުވާކަން. ގިނަ ގައުމުތަކުން ވައިރަހާއި ދެކޮޅަށް ކުރިއެރުން ހޯދި ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި މި ވައިރަހުގެ ދުވެލި އަދިވެސް ދަނީ ބާރުވަމުން،"

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިމަޖެންސީ ޕްރޮގްރާމްގެ ހެޑް، މައިކް ރަޔާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައްކާތެރި އަދި ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ ވެކްސިނެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ލލިބިފައިވީ ނަމަވެސް މިކަމުން ކާމިޔާބު ލިބޭނެކަން ބުނަން ދަތިކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިހާރު ގައުމުތަކަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމަކީ ބައްޔަށް ޓެސްޓްކޮށް، ބަލި ޖެހޭ މީހުން އައިސޮލޭޓް ކޮށް އެކޭސްތަކާއި ގުޅޭ ކޮންޓެކްޓްސް ހޯދުން ކަމަށް ޑރ. ރަޔާން ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ޑރ.ރަޔާން ވަނީ ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޖަޕާން، ސައުތު ކޮރެއާ އަދި ޖާމަނީއިން ވައިހަރާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރި ދެމެހެއްޓެނިވި ސްޓްރެޓަޖީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

-ރޮއިޓާސް

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top