Advertisement

ކޮވިޑް-19: ހުއްޓިފައިވާ އިގްތިސާދު އަލުން ހުޅުވުމަށް ޖަރުމަނުގެ ޕްލޭން

ޕެންޑެމިކްއެއްގެ ސަބަބުން ހުއްޓިފައި ނުވަތަ އެއްކޮށް އިނދަޖެހިފައިވާ އިގްތިސާދެއް ހުޅުވަން ވާނީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކުގައެވެ. މިއާއިއެކު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުއްޓުމެއްނެތި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދިޔަ

scroll to top