Advertisement

އަޚުއްވަތު: ރިބާ އާ ނުލައި ފަޤީރުންނަށް ލޯނު

2001 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑރ އަމްޖަދު ސާގިބް އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިންތަކަކާއެކު، ހުވަފަތްވެފައިވާ ފަޤީރު އަންހެނަކަށް، އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިން ގާތްގަނޑަކަށް 100 ޔޫއެސްޑޮލަރަށްވާ ޕާކިސްތާނުގެ

scroll to top