Advertisement

ވާޖިން އެޓްލާންޓިކް އެއާލައިންސް ބަނގުރޫޓު ވެއްޖެ!

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ވާޖިން އެޓްލާންޓިކުން އެމެރިކާގައި ބަނގުރޫޓުވާން ހުށައެޅުމުން އަނެއްކާވެސް އެއާލައިން ސިނާއަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

އެ އެއާލައިން އިން އެދިފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ބެންކްރަޕްސީ ކޯޑުގެ ޗެޕްޓާ 15ގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށެވެ.

އެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްނުވާ ކުންފުނިތަކުން ޗެޕްޓާ 15 ބޭނުންކުރަނީ ލޯސޫޓް ފައިލް ކުރަން އުޅޭ ކްރެޑިޓާސް ހުއްޓުވާ، އެސެޓްތައް ހިފަހައްޓަން އުޅުމުން ސަލާމަތްވާން ވެގެންނެވެ.

މިއީ މިއަހަރު ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ވާޖިން ބްރޭންޑްގެ ދެވަނަ އެއާލައިން އެވެ. ވާޖިން އޮސްޓްރޭލިއާ ވަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ގޮސްފަ އެވެ.

އެ ކުންފުނިން އުންމީދުކުރަނީ 1.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރެސްކިއު ޕެކޭޖެއް ކަށަވަރު ކުރުމެވެ.

-ސްޓޭންޑާޑް

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top