Advertisement

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މަތިންދާބޯޓުތަކެއް ޕާކުކޮށްފައި. އެ އެއާޕޯޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން. ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން އަނެއްކާ ވެސް އާ ރެކޯޑެއް ހަދައިފި

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) އިން އަނެއްކާ ވެސް އާ ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ.

އެ އެއާޕޯޓު ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ބުނީ އެ އެއާޕޯޓުން ހެދި އާ ރެކޯޑަކީ އެއް ދުވަހާ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ރަންވޭ ބޭނުންކުރުމުގެ ރެކޯޑު ކަމަށެވެ. އެއީ ސީޕްލޭން ނުލައި އެންމެ ގިނަ މަތިންދާބޯޓު ރަންވޭ ބޭނުންކުރި ދުވަހެވެ. އެ ރެކޯޑު ހެދީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުންޏެވެ.

އެއާޕޯޓުން ބުނީ އެ ދުވަހު 93 ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރާއި 111 އެތެރޭގެ ދަތުރުގެ އިތުރުން 15 އެޑް-ހޮކް ނުވަތަ ޝެޑިއުލް ނޫން ދަތުރު ކުރި ކަމަށެވެ.

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ އެއާ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓާ ހަވާލާދީ އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނީ 219 ރަންވޭ މޫވްމަންޓް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހިނގި ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން އެއް ދުވަހާ އެންމެ ގިނަ ރަންވޭ މޫވްމަންޓްސް ހަދާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހަވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ބޭނުންކުރުމުގެ އާ ރެކޯޑް ހެދިއިރު ވެލާނާ އެއާޕޯޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން އާ ރަންވޭއެއް ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ. އެ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފަށާނީ މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ކަމަށް ވެސް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުންޏެވެ.

އެ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ބޭނުންކުރުމުގެ އާ ރެކޯޑެއް ހެދިއިރު މިމަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު އެ އެއާޕޯޓުގައި 531 ސީޕްލޭން މޫވްމެންޓް  ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެފައިވެ އެވެ. މިއީ އެއާޕޯޓުގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ސީޕްލޭން ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ 517 މޫވްމެންޓާ އަޅާބަލާއިރު ތިން ޕަސެންޓުގެ އިތުރުވުމެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

scroll to top