Advertisement

ވަރުގަދަ ކެމެރާއެއް ހިމެނޭ އައިފޯންގެ އާ ތިން މޮޑެލް އެޕަލް އިން ދައްކާލައިފި

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ވަރުގަދަ ކެމެރާތަކެއް ހިމަނާފައިވާ އައިފޯންގެ މުޅިން އާ ތިން މޮޑެލްއެއް އެޕަލް އިން ދައްކާލައިފި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު އައިފޯން އެކްސްއާރުގެ ބަދަލުގައި ނެރުނު އައިފޯން 11 ގައި ވަނީ ދެ ލެންސް ހިމެނޭ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ. މި ފޯން މެދުވެރިކޮށް 4ކޭ ވީޑިއޯ ނެގުމުގެ އިތުރަށް، ވައިޑް އޭންގަލް ފޮޓޯ ވެސް ނެގޭނެ އެވެ. ކަޅު، ހުދު، ރީދޫ، ރަތް، ދަނބު އަދި ފެހި ކުލައިގެ ވާޝަންތައް ހިމެނޭ އައިފޯން 11 ގައި އިތުރަށް ހިމަނާފައިވާ ފީޗާތަކުގެ ތެރޭގައި ވައިފައި6 ސްޓޭންޑާޑް ސަޕޯޓްކުރުމާއި އައިފޯން އެކްސްއާރަށް ވުރެ އިތުރަށް އެއް ގަޑިއިރު ޗާޖު ހިފެހެއްޓުން ހިމެނެ އެވެ.

އައިފޯން 11 ގެ 64 ޖީބީ، 128 ޖީބީ އަދި 512 ޖީބީ ފޯނުތައް ލިބެން ހުންނައިރު، ފޯނެއްގެ އަގު އުޅެނީ 699 ޑޮލަރުގަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު އައިފޯން އެކްސްއެސް އަދި އެކްސްއެސް މެކްސްގެ ބަދަލުގައި މި އަހަރު ނެރުނީ އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 11 ޕްރޯ މެކްސް އެވެ. މީގެ ތެރެއިން، ޕްރޯގައި 5.9 އިންޗި އަދި ޕްރޯ މެކްސްގައޮ 6.5 އިންޗީގެ އޯއެލްއީޑީ ސްކްރީނެއް ހުންނައިރު، މިއިން ކޮންމެ ފޯނެއްގައި ވަނީ ތިން ލެންސް ހިމެނޭ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ޓެލެފޮޓޯ ލެންްސަކާއި ވައިޑް ލެންސެއްގެ އިތުރުން، އަލްޓްރާ ވައިޑް ލެންސެކެވެ. އައިފޯން އެކްސްއެސް އަށް އައިފޯން 11 ޕްރޯގައި ހަތަރު ގަޑިއިރު އަދި އެކްސްއެސް މެކްސް އަށް ވުރެ ޕްރޯ މެކްސްގައި ފަސް ގަޑިއިރު އިތުރަށް ބެޓަރީގެ ބާރު ހުންނާނެ އެވެ.

މި އަހަރު ނެރުނު އައިފޯން 11 އާއި އައިފޯން ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސްގައި ވެސް ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ އެޕަލް އިން އަމިއްލަ އަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޭ13 ބަޔޮނިކް ޗިޕެކެވެ. މިއީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފޯނުތަކާ އެއްކޮށް ނެރުނު އޭ12 ބަޔޮނިކް ޗިޕަށް ވުރެ އެވްރެޖުކޮށް 20 ޕަސެންޓް ހަލުއިކޮށްދޭ ޗިޕަކަށް ވާއިރު، މިއީ ސްމާޓްފޯނެއްގައި ހިމަނާފައިވާ އެންމެ ވަރުގަދަ ޗިޕް ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުންޏެވެ.

އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސްގައި 64 ޖީބީ، 256 ޖީބީ އަދި 512 ޖީބީގެ ވައްތަރުތައް ހިމެނެ އެވެ. ޕްރޯ ވިއްކަނީ 999 ޑޮލަރެވެ. ޕްރޯ މެކްސް ވިއްކަނީ 1099 ޑޮލަރަށެވެ.

އައިފޯންގެ އާ މޮޑެލްތަކުގެ އިތުރުން، އެޕަލް އިން ވަނީ އެ ކުންފުނިން ނެރޭ ސްމާޓް ގަޑީގެ އާ މޮޑެލް ވެސް ދައްކާލާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، އާ އައިޕެޑަކާއި އެ ކުންފުނީގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ސާވިސް އެޕަލް ޓީވީ ޕްލަސްގެ އިތުރު މައުލޫމާތުތައް ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top