Advertisement

މަންޓާ އެއާ އިން ފަސިންޖަރުންނާ އެކު އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކޮށްފި

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

މަންޓާ އެއާ އިން އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

އާ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މަންޓާ އެއާ އިން ވަނީ އެ އެއާލައިންގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އިތުރުން ސީޕްލޭން ހިދުމަތް ބޭނުންކުރި ފަސިންޖަަރުންނަށް ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް ބަހާފަ އެވެ. އެގޮތުން، މަންޓާ އެއާ އިން ވަނީ އިއްޔެ އެ އެއާލައިނުން ދަތުރު ކުރި ކޮންމެ ފަސިންޖަރަކަށް އެކި ކުލަކުލަ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މެކަރޫން ޕެކެއް ހަދިޔާކޮށް، ފަސިންޖަރުންނާ އެކު އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

މަންޓާ އެއާ އިން އަބަދު ވެސް ހާއްސަ މުނާސަބަތުތައް ފަސިންޖަރުންނާ އެކު ފާހަގަކުރެ އެވެ.

ފަސިންޖަރުންނާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކެއް ދެމުން އަންނަ މަންޓާ އެއާގެ ފްލީޓުގައި އެންމެ ފަހުގެ އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މުޅިން އާ ތިން ބޯޓު އޮންނައިރު، އެ އެއާލައިނުން މިވަގުތު ދަތުރުކުރަނީ ތިން މަންޒިލަކަށެވެ. އެއީ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަދި ބ. ދަރަވަންދޫގެ އިތުރުން އެންމެ ފަހުން ދަތުރު ފެށި ގއ. ކޫއްޑޫ އަށެވެ.

މަންޓާ އެއާ އިން ވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ވެސް ފަށާފަ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޝެޑިއުލް ސީޕްލޭން ހިދުމަތެވެ. މި ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަ ސީޕްލޭން ގެނެސްފައިވާއިރު، އިތުރު ހަތަރު ސީޕްލޭން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެ އެއާލައިން އިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top