Advertisement

މަންތާ އެއާއިން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ގެނައި ބޯޓު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި. ފޮޓޯ: ފައިޒާން މުހައްމަދު

ތިން މަސް ފަހުން މަންތާ އެއާގެ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރުކޮށްފި

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

އެތެރޭގެ އުދުހުމުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ މަންތާ އެއާގެ ބޯޓު ރާއްޖެ ގެނައިތާ ތިން މަސް ފަހުން ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރު މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

މަންތާ އެއާގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ އެއާލައިނަށް އެއާ އޮޕަރޭޓާސް ސެޓްފިކެޓް (އޭއޯސީ) ދިނުމުގެ ކުރިން ބޭއްވި އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރުގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އާއި އެ އެއާލައިނުން ވެސް ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ. މި ދަތުރުކުރީ މާލެއިން ދ. ކުޑަހުވަދު އަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ސިވިލްއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އަންނަނީ އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެ އެއާލައިނަށް އޭއޯސީ ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މަންތާ އިން ވަނީ ޑޮމެސްޓިކް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް އޭޓީއާރު 72- 600 މަރުކާގެ ދެ ބޯޓު ރާއްޖެ ގެނެސްފަ އެވެ. އަދި އިތުރު ބޯޓެއް މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ގެނައުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެ އެއާލައިނުން ވަނީ ފަސިންޖަރުންނަށް ދެ ކްލާހެއްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ ހިދުމަތަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "ސެފަޔާ" ކްލާސް އާއި "ކޮމްފޯޓް" ކްލާހެވެ.

މަންތާ އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރަތަމަ އުދުހުންތައް ފަށާނީ ދ. ކުޑަހުވަދު އަށެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ބ. ދަރަވަންދޫ އަދި ތ. ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ވެސް ދަތުރުތައް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top